Muutostyöilmoitus

Ohje asunnon remonttiinOsakkaalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutos- ja kunnossapitotöitä huoneistossaan käyttötarkoituksen (yleensä asuminen) rajoissa. Muutostyöt on suoritettava hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkaan on ilmoitettava ko. työstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos se voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai varusteisiin tai naapurihuoneistoihin.Jos suunnittelet korjaus- tai muutostöitä asuntoosi Sinun on huomioitava seuraavaa:
1. Tavanomaisista pintaremonteista (maalaus, tapetointi, kaapistojen vaihto) ei tarvitse ilmoittaa. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä, jos esim. keittiökaapiston vaihdosta aiheutuu talon sähköjohtoihin tai vesiputkiin tai hanoihin kohdistuvia muutoksia. Samoin, kun esim. vaihdat lattiapinnoitteen, ilmoitus on syytä tehdä sen varmistamiseksi, ettei uudesta pinnoitteesta aiheudu äänten kulkeutumista asunnosta toiseen.

2. Kaikista muista töistä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus täyttämällä remontti-ilmoituslomake, joko kotisivuillamme www.skipa.fi tai paperisella lomakkeella asiakaspalvelussamme.

Tyypillisiä töitä ovat:

  • kylpyhuone-, wc- ja muut märkätilaremontit
  • seinien tai oviaukkojen siirrot
  • parveke- ja terassilasitukset Pihaterassit, pergolat ym. rakenteet ovatkin yleensä yhtiön pihamaalla ja hallinnassa, joten niitä saa muutella ainoastaan yhtiön luvalla.

3. Ilmoitus on kirjallinen suunnitelma, jonka perusteella voidaan arvioida tulevaa työtä. Liitteeksi tulee toimittaa työtapaseloste ja tarvittaessa piirustukset.

4. Yhtiölle tulee antaa kohtuullinen aika käsitellä ilmoitusta. Remontin saa aloittaa vasta, kun yhtiön hallitus tai isännöitsijä on toimittanut kirjallisen suostumuksen. Työlle voidaan asettaa ehtoja, jos se voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai naapureille.

5. Yhtiöllä on oikeus valvoa, että remontti toteutetaan rakennusta vahingoittamatta sekä hyvän rakennustavan ja mahdollisten suostumusehtojen mukaisesti. Esim. kylpyhuoneremontissa valvojan tarkastuskäynneistä pitää sopia etukäteen työn eri vaiheiden valmistuessa.

6. Jos muutostyö edellyttää rakennus- tai toimenpidelupaa yhtiö hakee tai antaa valtuuttaa osakkaan hakemaan luvan.

7. Työn suorittava osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista käsittely-, selvitys- ja valvontakustannuksista.Jos olet epävarma, onko remontista tarpeen ilmoittaa, niin ennen kuin aloitat, kysy asiakaspalvelustamme, vaatiiko suunniteltu työ ilmoituksen.


Lue tästä: Asbestin kartoitusvelvollisuus osakkaan huoneistoremontissa